Overheden

Na de FietsTelweek: hoe lever je de data van de fietstellingen aan?

Data van de vaste of mobiele telpunten (zoals telslangen en telpalen)

Data van de vaste of mobiele telpunten (zoals telslangen en telpalen)

Deze data lever je aan via een .wb-bestand, .asc-bestand, .mhtml-bestand of via dit gestandaardiseerde Excel-bestand. Elk nieuw telpunt of aparte rijrichting moet in een apart Excel-bestand ingevuld worden. Het is belangrijk dat je bij elk telpunt de volgende gegevens (metadata) mee aanlevert. Zonder deze extra informatie kunnen wij de data helaas niet verwerken:

 • Start- en einddatum van de telling
 • De gps-coördinaten met 6 cijfers na de komma (voorbeeld: 50.871028, 4.374518)
     Je vindt de gps-coördinaten via Google Maps. Selecteer jouw tellocatie met de muis, klik rechts en selecteer ‘wat is hier’. Dan zie je de gps-coördinaten verschijnen.
 • Stad / gemeente
 • Straatnaam / huisnummer / kilometerpunt (indien aanwezig)
 • Telrichting: samen of apart
     Indien de twee rijrichtingen apart geteld werden, vul dan per telrichting een apart Excel-bestand in.
Excel-bestand vast of mobiel telpunt

Heb je vragen bij het invullen van het gestandaardiseerde Excel-bestand? Download hier de richtlijnen.

Gelieve alle teldata én metadata door te sturen naar info@fietstelweek.be met de vermelding ‘Naam Gemeente’ voor 30 oktober 2018.

Data van de manuele tellingen

Data van de manuele tellingen

Deze data lever je aan via dit online telformulier. Het is belangrijk dat je voor elke tellocatie een nieuw online telformulier volledig invult.

Gelieve de data van de manuele tellingen voor 30 oktober 2018 aan te leveren via het online telformulier.

Voer hier je manuele teldata in
Van 24 tot en met 30 september

Van 24 tot en met 30 september

Gedurende één week willen we samen met de gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid zo veel mogelijk fietsgegevens verzamelen. De FietsTelweek 2015 was het grootste fietsonderzoek ooit in Vlaanderen uitgevoerd.

Door de FietsTelweek te herhalen (2016, 2018, ...) willen we meer te weten komen over de evoluties in het fietsverkeer. De resultaten worden verzameld in een open-dataplatform dat overheden kunnen raadplegen om op basis daarvan een beter fietsbeleid te ontwikkelen. Tel mee voor veiliger fietsverkeer!

Glansprestaties van 2015 en 2016

Glansprestaties van 2015 en 2016

De glansprestaties van 2015 en 2016 willen we dit jaar overtreffen en daarvoor rekenen we op jouw medewerking. Hieronder leggen we uit hoe je te werk gaat.

Resultaten FietsTelweek 2015
Resultaten FietsTelweek 2016

Deze gemeenten telden mee

{{ map.window.model.city }}
 • Oost-Vlaanderen
  20
  Gemeenten
 • West-Vlaanderen
  17
  Gemeenten
 • Vlaams-Brabant
  35
  Gemeenten
 • Antwerpen
  50
  Gemeenten
 • Limburg
  12
  Gemeenten